Гранульований кормовий продукт (Патент на корисну модель № 104338)

Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Гранульований кормовий продукт складається з подрібненого зерна кукурудзи та пшеничних висівок, лляного екстракту на основі сироватки. Granulated feed product consists of crushed corn and wheat grains bran, flaxseed extract based on serum.

Опис

Ключові слова

кафедра технології зберігання і переробки зерна, зерно, кукурудза, пшениця, висівки, гранули, льон, суспензія, суміш, корм, комбікорм, mixture, suspension, fodder, flax, compound feed, granules, bran, grain, corn, wheat

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 104338 UA, МПК А23К 1/00 (2016) Гранульований кормовий продукт / Шаповаленко О. І., Янюк Т. І., Євтушенко О. О., Тракало Т. О. ; заявник і патентовласник Нац. ун-т харчових технологій. – № u 201506854 ; заявл. 10.07.2015 ; опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2, 2016 р.

Зібрання