Проблеми власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сучасному суспільстві погляди на питання приватної власності на землю є полярними: від повного заперечення до безапеляційного ствердження. In modern society views on the question of private ownership of land is the polar from complete denial to categorically statement.

Опис

Ключові слова

формування ціни, земля, приватна власність, pricing, Earth, private property

Бібліографічний опис

Титаренко, В. О. Проблеми власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення / В. О. Титаренко / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 291-292.