Вплив процесу пророщування насіння льону на його біохімічний склад

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблення та впровадження у виробництво конкурентоспроможних і принципово нових технологій є одним з актуальних напрямів прискорення науково- технічного прогресу в галузі створення харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення. Відомо, що якість і ефективність таких продуктів залежать від біохімічного складу сировини, її харчової та біологічної цінності, а також від правильного вибору технологічного обладнання і параметрів технологічних процесів виробництва. The development and introduction of competitive and fundamentally new technologies is one of the priority areas of accelerating scientific and technological progress in the field of food health and preventive purposes. We know that the quality and effectiveness of these products depends on the biochemical composition of raw materials of food and biological value, as well as the correct choice of process equipment and parameters of manufacturing processes.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, насіння льону, біохімічний склад, пророщування, linseed, chemical composition, germination

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. О. Вплив процесу пророщування насіння льону на його біохімічний склад / Н. О. Стеценко, С. П. Краєвська // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІV Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 8 вересня 2015 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2015. – С. 77-78.