Соціальна політика підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Соціальна політика у суспільстві реалізується через соціальні програми, які базуються на законодавчій базі, постановах, положеннях, і інших урядових рішеннях, втілення в життя яких на різних рівнях виконавчої влади забезпечує задоволення соціальних потреб, надання соціальних послуг і соціального захисту населенню чи працівникам на більшому або меншому рівні. Social policy is implemented in the community through social programs that are based on the legislation, decrees, regulations, and other government decisions, implementation of which the different levels of government provides social needs, social services and social protection for workers or more or lower level.

Опис

Ключові слова

соціальна політика, підприємство, заробітна плата, social policy, enterprise, salary, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Яремчук, Т. Соціальна політика підприємства / Тетяна Яремчук, Олена Чигринець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 219-220.