Сатуратор з каскадним рециркулятором (Патент № 85670)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сатуратор з каскадним рециркулятором, що виконаний у вигляді циліндричного корпуса з конічним днищем, патрубком для підводу дефекованого соку в верхній частині сатуратора та відводу обробленого соку з нижньої частини сатуратора, обладнаний колекторними трубками для введення газу в рідину і його видалення через каплевловлювач вверху, який відрізняється тим, що над колекторними трубками встановлено каскадний рециркулятор, виконаний у вигляді вертикального ряду конічних кілець з щілинами між ними. Saturator with cascading Recycling, which is designed as a cylindrical body with a conical bottom, pipe for inlet defekovanoho juice in the top of the saturator and removal of processed juice from the bottom of the saturator equipped collector tube for introducing gas into a liquid and its removal through kaplevlovlyuvach top of that wherein the set of collector tubes Outline Recycling, designed as a vertical row of conical rings with gaps between them.

Опис

Ключові слова

рециркулятор, сік, сатуратор, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, recycling, saturator, juice

Бібліографічний опис

Патент № 85670, МПК С13В 20/04 (2011.01). Сатуратор з каскадним рециркулятором / М. М. Пушанко, C. C. Руденко ; заявник і патентовласник Нац. ун-т. харч. техн. – № u 2013 07200; заявл. 06.06.2013; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.

Зібрання