Ефективність роботи педагога-наставника як основа формування творчої особистості студента

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

Анотація

У статті висвітлено розроблену автором типологію наставників студентів в залежності від показників ефективності їх соціалізуючої діяльності. Виявлено значущі розбіжності між відповідними групами педагогів-наставників за показниками їх важливих для освітньо-виховної роботи якостей. Обґрунтовано створення психологічного портрету ефективного наставника як відображення психологічних якостей педагогів першої групи. Визначено необхідність участі педагогів-наставників у педагогічній творчості для уособлення ними у професійній діяльності психологічного портрету ефективного педагога-наставника, з метою стимулювання ними процесу формування творчої особистості студента.

Опис

Ключові слова

педагогічна творчість, педагог-наставник, психологічний портрет ефективного наставника, творча особистість, творчий підхід, педагогическое творчество, психологический портрет эффективного наставника, творческая личность, творческий подход, педагог-наставник, pedagogical creation, teacher-tutor, psychological portrait of an effective tutor, creative personality, creative approach, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Чугаєва Н. Ю. Ефективність роботи педагога-наставника як основа формування творчої особистості студента // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименка. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 13. – К., 2011. – С. 462–469.

Зібрання