Пакувальне обладнання. Кн. 3. Обладнання для обробки транспортних пакетів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У книзі «Обладнання для обробки транспортних пакетів» наведено терміни, визначення, класифікації, будова і принцип роботи типових конструкцій пристроїв і механізмів в пакетоформувальних і пакеторозформувальних машин, машин для скріплення транспортних пакетів, а також робототехнічних комплексів, що застосовуються у процесах пакування. Матеріал книги базується на власних розробках авторів, результатах досліджень і практичному досвіді, одержаному під час впровадження пакувального обладнання як в Україні, так і за її межами. Книга може бути використана як навчальний посібник для студентів, аспірантів та як довідник для проектувальників, керівників пакувальних дільниць, механіків. Іn the book "The equipment for processing transport packets" given terms, definitions, classification, structure and operation of typical designs of devices and mechanisms paketoformirujushchee and paketorozformuvalnih machines, binding machine transport packets, as well as robotic systems used in the packaging process. The material of the book is based on the authors' own developments, results of research and practical experience gained in the implementation of packaging equipment in Ukraine and abroad. The book can be used as a textbook for students and as a reference for designers, managers packing stations, mechanics.

Опис

Ключові слова

пакувальна машина, споживча тара, класифікація, конструкція, розрахунки, packing machine, consumer packaging, classification, construction, calculations, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Гавва, О. М. Пакувальне обладнання в 3 кн. Кн. 3. Обладнання для обробки транспортних пакетів / О. М. Гавва, А. П. Беспалько, А. І. Волчко. - К. : "Упаковка", 2006. – 96 с.

Зібрання