Сучасні методи впроваджень іноваційних послуг у готельному господарстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Конкуренція у сфері готельного бізнесу зростає з кожним днем і така ситуація змушує власників готелів постійно впроваджувати нові технології з метою підвищення привабливості свого підприємства. Competition in the hotel industry is growing every day and this situation makes Hoteliers constantly introduce new technologies to improve the attractiveness of the enterprise.

Опис

Ключові слова

конкуренція, competition, інноваційні послуги, innovative services, готельний бізнес, gotelny biznes, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Виноградова, Д. Сучасні методи впроваджень іноваційних послуг у готельному господарстві / Діана Виноградова, Дарія Басюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 493-494.