Розроблення заходів покращення умов праці на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, персонал, умови праці, охорона праці, управління, мотивація, матеріальне заохочення, кадрове забезпечення

Бібліографічний опис

Лелюк, Р. С. Розроблення заходів покращення умов праці на підприємстві : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 073 Менеджмент / Лелюк Роман Сергійович ; наук. керівник Ірина Миколаївна Болотіна. – Київ, 2023. – 94 с.