Лабораторний пристрій для проведення процесу карбонатації (Патент на корисну модель № 18761)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Лабораторний пристрій для проведення процесу карбонізації, що містить пару електродів, контактне устаткування, який відрізняється тим, що пристрій додатково містить карбонізатор, в який газ надходить з балона через автоматичний клапан від блоку автоматичного титрування, а витрата газу регулюється ротаметром, сік перекачується із циркуляційного збірника соку до карбонізатора за допомогою зануреного термостата, який тримає задану температуру соку. Laboratory device for the leadthrough of process of karbonizacii, that contains the pair of electrodes, contact equipment, which differs that a device contains karbonizator additionally, in what gas acts from a bulb through an automatic valve from the block of automatic titruvannya, and a gas expense is regulated rotametrom, juice is pumped over from circulation collection of juice to karbonizatora by the submerged thermostat, which holds the set temperature of juice.

Опис

Ключові слова

карбонізатор, karbonizator, лабораторний пристрій, laboratory device, термостат, кафедра технології цукру і підготовки води, thermostat, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 18761, МПК В01L 5/00 Лабораторний пристрій для проведення процесу карбонатації / Т. С. Гусарук, Л. М. Вєрченко, Л. М. Хомічак. Власник НУХТ. - № u 200606058 ; заявл. 01.06.2006 ; опубл. 15.11.2006 ; Бюл. № 11.

Зібрання