Особливості економічного механізму розвитку малих підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено та узагальнено зарубіжний і вітчизняний досвід розвитку малих підприємств, виділено основні напрямки компенсації недостатності ресурсів у підприємств малого бізнесу. Studied and generalized foreign and domestic experience in small business development, the basic directions compensation insufficiency of resources in small businesses.

Опис

Ключові слова

економічний механізм, розвиток, малі підприємства, economic mechanism, development, small businesses, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Тимченко, О. І. Особливості економічного механізму розвитку малих підприємств / О. І. Тимченко // Регуляторна політика держави в умовах глобалізації економіки : збірник матеріалів VII науково-теоретичної конференції, 11-12 травня 2005 року. – Одеса : Абрикос, 2005. - Ч. 1. – С. 200-201.