Можливість і доцільність використання багатопараметричних регуляторів для управління технологічними об’єктами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті зроблено системний аналіз можливості, а також доцільності використання багатопараметричних регуляторів на основі порівняння якісних характеристик функціонування систем на основі цих регуляторів. The paper made a systematic analysis of the opportunities and feasibility of using multi controllers based on qualitative comparison operation systems based on these controllers.

Опис

Ключові слова

багатопараметричні регулятори, управління технологічними об’єктами, системний аналіз, комплексний аналіз, стійкість системи, multiparameter controllers, of technological objects, system Analysis, comprehensive analysis, stability of the system, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Кроніковький, Д. О. Можливість і доцільність використання багатопараметричних регуляторів для управління технологічними об’єктами/ Д. О. Кроніковський, А. П. Ладанюк // Матеріали ХVII междунар. конф. з автом. управл., вересень 2010 р. - Харків: ХНУР, 2010. – С. 229.