Принцип рефлексійної рівноваги в «теорії справедливості» Джона Ролза

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

чесність, справедливість, рівновага, мораль, honesty, fairness, equilibrium, morality, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тіхонова, А. С. Принцип рефлексійної рівноваги в «теорії справедливості» Джона Ролза / А. С. Тіхонова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблеми харчування людства у 21 ст. : збірник тез доповідей 79 наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2013 р. - К.: НУХТ, 2013. – Ч. 4. – С. 732.