Організація забезпечення протипожежних заходів на об’єктах АПК

Ескіз недоступний

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі було розглянуто об'єкти, пожежі на яких можуть привести до масового враження людей, що знаходяться на цих об'єктах і навколишній території, небезпечними і шкідливими виробничими факторами, а також небезпечними факторами пожежі і їх вторинними проявами, повинні мати системи пожежної безпеки, що забезпечують мінімально можливу імовірність виникнення пожежі. The work considered objects that fires on which can lead to a massive impression of people located on these objects and the surrounding area, dangerous and harmful production factors, as well as dangerous factors of fire and their secondary manifestations, should have a fire safety system , providing the minimum possible probability of a fire.

Опис

Ключові слова

пожежа, пожежна безпека, небезпечні об'єкти, fire, fire safety, dangerous objects, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Заєць, В. А. Організація забезпечення протипожежних заходів на об’єктах АПК / В. А. Заєць // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової і переробної галузей АПК : Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22—23 листопада 2017 р. - К. : НУХТ, 2017. — С. 89-91.