Спосіб очищення висококонцентрованого водно-спиртового розчину (Патент на винахід № 40951 A)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення висококонцентрованого водно-спиртового розчину, що передбачає попереднє механічне фільтрування, обробку сорбентом - активним вугіллям, та кінцеве механічне фільтрування, який відрізняється тим, що як сорбент використовують активне вугілля марки БАУ-ЛВ з загальним питомим об'ємом пор 0,8 -3,0 см3/г, адсорбційною активністю за йодом не менше 30%, адсорбційною активністю за оцтовою кислотою не менше 20 см3 і дисперсністю робочої фракції 0,25 - 1,0 мм-1. Технічний результат від реалізації винаходу полягає в суттєвому зниженні вмісту шкідливих домішок в готовому продукті за рахунок підсилених сорбційних процесів та зниженої каталітичної активності сорбенту. Method for the purification of highly concentrated aqueous-alcoholic solution, which method provides purification with activated carbon and filtration through sand material, at that purification of solution is performed with activated carbon BAU-LV with total specific volume of pores of 0,5 – 1,2 cm3/g, iodine adsorption activity not less than 30%, the adsorption activity of acetic acid is not less than 20 cm3 and dispersity of working fraction of 0,8 – 1,0 mm. The technical result of the method of reduction of harmful impurities due to the strengthening of sorption and catalytic reduction processes inherent activated carbon.

Опис

Ключові слова

водно-спиртовий розчин, фільтрація, вугілля, очистка, aqueous-alcoholic solution, filtration, carbon, purification, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент № 40951 A, МПК C12H 1/04 (2006.01), C12H 1/07 (2006.01) Спосіб очистки високо-концентрованого водно-спиртового розчину /Ковальчук В. П., Янчевський В. К., Олійник С. І., Резвіна Л. М., Опанасюк Т. І., заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. - № 2000116826; заявл. 29.11.2000; опубл. 15.08.2001, бюл. № 7, 2001

Зібрання