Теоретичні підходи до визначення поняття «інновація»

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто погляди різних науковців на поняття інновація. Досліджено поняття інновація та представлено авторську позицію з цього питання. The looks of clifferent researches workers are considered on a concept innovation. It is investigational concept innovation and author position is represented through this question.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, інновація, новація, innovation

Бібліографічний опис

Говоруха, Ж. А. Теоретичні підходи до визначення поняття «інновація» / Ж. А. Говоруха // Наукові праці НУХТ. – 2010. - № 35. – С. 43-46.

Зібрання