Планування діяльності підприємства в умовах невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто питання планування діяльності підприємства в умовах невизначеності оточуючого середовища з метою своєчасного реагування на можливі ризики. The questions of activity planning at the enterprise are considered in the conditions of environment vagueness with the purpose of timely reaction on possible risks

Опис

Ключові слова

планування, оточуюче середовище, невизначеність, planning, environment, vagueness, кафедра економіки праці та менеджменту, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Соломянюк, Н. М. Планування діяльності підприємства в умовах невизначеності / Н. М, Соломянюк, О. В. Безпалько // Розроблення та виробництво продуктів функціонального харчування, інноваційні технології та конструювання обладнання для перероблення сільгоспсировини, культура харчування населення України: тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 21-23 жовтня 2003 р. – К.: НУХТ, 2004. – С. 111-112.