Спосіб виробництва продуктів з яловичини (Патент на винахід № 37645)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено спосіб виробництва продуктів з яловичини, який передбачає підготовку м’ясної сировини, подрібнення, соління, механічне оброблення, формування і термічну обробку, який відрізняється тим, що на стадії механічного оброблення додається екструзійна квасоля в кількості 2-4 % до маси основної сировини. Технічний результат: продукти з яловичини, виготовлені з використанням екструзійної квасолі можна віднести до продуктів харчування профілактичного призначення зі зменшеною калорійністю. A method of production of beef products , which includes the preparation of raw meat, grinding, salting, machining , forming and heat treatment , wherein in step extrusion machining is added to beans in an amount of 2-4% by weight of the main raw material . Technical result: beef products produced using extrusion beans can be attributed to food prophylactic with a reduced calorie.

Опис

Ключові слова

соління, механічне оброблення, спосіб, подрібнення, salting, machining, way, shredding, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 37645 А23L 1/052 Спосіб виробництва продуктів з яловичини / Клименко М. М., Кишенько І. І., Гапченко Н. О., Гащук О. І., Шевченко Ю. С. ; заявник Український державний університет харчових технологій. - № 2000031802 ; заявл. 30.03.2000 ; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4.

Зібрання