Склад морозива ароматичного або льоду (Патент України на винахід № 95387)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу винаходу поставлена задача удосконалення складу морозива ароматичного або льоду шляхом використання екстракту лаванди, який містить біологічно-активні речовини, є новим смако-ароматичним рецептурним компонентом та природним барвником для вказаних видів морозива. The invention is based is tasked with improving the composition of aromatic cream or ice by using lavender extract, which contains biologically active compounds, is a new taste aromatic component of prescription and natural dyes for these types of ice cream.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice-cream, екстракт лаванди, lavender extract, природні смакові та ароматичні компоненти,, is natural to taste and aromatic components, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 95387 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива ароматичного або льоду / Українець А. І., Поліщук Г. Є., Гулак О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 201004787 ; заявл. 21.04.2010 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 17, 2011 р.

Зібрання