Кавітаційне очищення стічних вод

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кавітація – утворення в рідині каверн, заповнених газом, парою або їх сумішшю. При кавітаційній обробці рідина піддається потужному енергетичному впливу, який супроводжується появою у рідині напружень розтягу високого градієнту, що зумовлюють руйнування міжмолекулярних зв’язків у рідині та формування із наявних в рідині зародків кавітації кавітаційних бульбашок. Cavitation - the formation of a fluid cavities filled with gas, steam or a mixture thereof. When the cavitation processing of liquid is exposed to strong energy impact, which is accompanied by tension in the liquid high stress gradient, causing the destruction of intermolecular bonds in a liquid and formation of embryos available in liquid cavitation cavitation bubbles.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, стічна вода, кавітація, очищення, дезінфекція води, waste water, cavitation, cleaning, disinfection of water

Бібліографічний опис

Шпякіна, А. І. Кавітаційне очищення стічних вод / А. І. Шпякіна, О. І. Семенова // Актуальные научные исследования в современном мире : материалы VII Международной научно-практической интернет-конференции, 24-25 ноября 2015 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – Вып. 7, Ч. 6. – С. 110-111.