Зародження та розвиток теорії економічної ефективності у працях вчених-економістів XVI-XX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено дослідження розвитку та формування теорії ефективності у працях зарубіжних економістів XVI-XX ст. Проаналізований внесок науковців у становлення теорії ефективності. Визначені фактори, які впливають на економічну ефективність.

Опис

Ключові слова

теорія ефективності, теория эффективности, theory of efficiency, продуктивність, результативність, фактори, що впливають на економічну ефективність, продуктивность, результативность, факторы, влияющие на экономическую эффективность, productivity, effectiveness, factors which influence on economic efficiency, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Климаш, Н. І. Зародження та розвиток теорії економічної ефективності у працях вчених-економістів XVI-XX ст. / Н. І. Климаш // Вісник Східноєвроп. ун-ту екон. і менеджменту. ― 2009. ― № 1 (5). ― С. 156―164.