Просторова та електронна будова цукрози у вакуумі: дослідження методами молекулярної механіки і квантової хімії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методом молекулярної механіки дослідженні профілі потенціальних енергій можливих конформацій цукрози у вакуумі. Отриманні результати підтверджуються даними квантово-хімічних розрахунків.
The method of molecular mechanics study of profiles of potential energies possible conformations of sucrose in vacuum. The obtained results confirmed by quantum chemical calculations.

Опис

Ключові слова

молекулярна механіка, конформації цукрози, квантово-хімічні розрахунки, molecular mechanics, conformation of sucrose, quantum-chemical calculations, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Просторова та електронна будова цукрози у вакуумі: дослідження методами молекулярної механіки і квантової хімії / В. В. Гречка, Л. Д. Бобрівник, І. С. Гулий та ін. // Проблеми та перспективи створення і впровадження нових ресурсо- та енергоощадних технологій, обладнання в галузях харчової і переробної промисловості : VI Міжнародна науково-технічна конференція. - 1999. – Т. 1. - С. 37-38.