Розвиток експортного потенціалу підприємств агропромислового сектору України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто основні проблеми при формуванні експортного потенціалу підприємств агропромислового сектора, та труднощі з якими вони при цьому стикаються, а також вирішення цих проблем. The main problems in the formation of the export potential of enterprises of the agro-industrial sector, and the difficulties they face at the same time, as well as the solution of these problems, are considered.

Опис

Ключові слова

експортний потенціал, агропромисловий комплекс, експорт, personnel administration, agro-industrial complex, export, export potential, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Розвиток експортного потенціалу підприємств агропромислового сектору України / І. В. Тюха, О. В. Шереметинська / Strategies, Processes, Technology : conference proceedings of ІІІ international scientific conference corporate governance, October 25th. – Leipzig, Germany : Baltija Publishing. – Р. 44-47.