Спосіб отримання крему на основі згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами (№ 69307)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання крему на основі згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами передбачає підготовку та згущення пастеризованого молока з вуглеводним сиропом, охолодження отриманої згущеної молочної основи, внесення у згущену охолоджену молочну основу плодово-ягідного сиропу, доза якого складає 13-18 % від маси готового продукту, перемішування, розфасовку готового продукту, який відрізняється тим, що у плодово-ягідний сироп підігрівається до температури близько (80-85)оС, до нього вноситься 1-2% пектину від маси готового продукту, суміш перемішується, охолоджується до (20-25)оС, витримується 3-5 хв. Method of producing cream from condensed milk canned fruit and berry fillings provides training and thickening of pasteurized milk with carbohydrate syrup, cooling the resulting condensed milk-based introduction to the cooled condensed milk-based fruit and berry syrup, a dose which is 13-18% of the weight of the product mixing, packing the finished product, which is characterized by the fact that fruit and berry syrup is heated to a temperature of about (80-85) ° C, it entered pectin 1.2% by weight of the finished product, the mixture is stirred, cooled to (20 - 25) C, aged for 3-5 minutes.

Опис

Ключові слова

згущені молочні консерви, condensed canned milk, плодово-ягідний сироп, fruit and berry syrup, пектин, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 69307, МПК А 23 С 9/18, Спосіб отримання крему на основі згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами / Т. А. Скорченко, А. Г. Пухляк, Н. В. Рябоконь. - u 2011 11904; заявл. 10.10.2011; опубл. 25.04.2012 , Бюл. № 8.

Зібрання