Метод очищення стічних вод з використанням відстійника з тонкошаровими блоками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалі показано, що оцінка ефективності очищення кавітаційно-реагентним засобом проводиться на основі вивчення та порівняння якісного складу вхідних та вихідних стічних вод по фізико-хімічним та мікробіологічним показникам.
The article shows that the efficiency of cavitation-reagent treatment is assessed on the basis of studying and comparing the qualitative composition of incoming and outgoing wastewater in terms of physicochemical and microbiological indicators.

Опис

Ключові слова

очищення стічних вод, відстійник з тонкошаровими блоками, методика очищення, wastewater treatment, department of foodstuff expertise, tank with thin-layer blocks, methodology of treatment, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Пащенко, Б. С. Метод очищення стічних вод з використанням відстійника з тонкошаровими блоками / Б. С. Пащенко, А. В. Копиленко // Ресурсо-енергозберігаючі технології та обладнання : збірник тез доповідей VI міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Київ : НТТУ «КПІ», 2014. – С. 133-134