Визначення втрат бентоніну під час концентруванні соку столового буряка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглянуто питання втрат бентоніну під час концентруванні соку столового буряка. Встановлено, що на втрату бентоніту під час випарювання соку столового буряку значно впливає час концентрування, а при підвищені температури теплового оброблення спостерігалося збільшення масової частки редукуючих цукрів без зміни загальних. The paper deals with the issue of bentonine losses during the concentration of table beet juice. It was found that the concentration of bentonite during the evaporation of table beet juice was significantly influenced by the concentration time, and at an increase in heat treatment temperature an increase in the mass fraction of reducing sugars was observed without changing the total.

Опис

Ключові слова

столовий буряк, сік, бентанін, table beet, juice, bentanine, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Морозюк, А. В. Визначення втрат бентоніну під час концентруванні соку столового буряка / А. В. Морозюк, В. В. Шутюк, В. П. Василів// Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ІX Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 9 – 10 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020 – С.169-170.