Управління ризиками підприємства методом дослідження небезпек та працездатності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглянуто основні напрямки визначення та оцінення виробничих ризиків. Такий моніторинг упередить виникнення небезпечних ситуацій, випадки травматизму та професійних захворювань, що забезпечить збереження здоров'я і життя робітників і благополуччя всього підприємства. Стратегія, що направленя на ризик-менеджмент, надасть змогу визначити для підприємства, саме ті ризики, які потенційно здатні викликати серйозні негативні наслідки. Поруч з позитивними сторонами даної методики, хотілося б відмітити і негативні сторони – це занадто трудоємкий процес та надлишкова кількість сценаріїв розвитку і наслідків небезпек.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, безпека, safety, управління, management, HAZOP, ризик, risk

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Управління ризиками підприємства методом дослідження небезпек та працездатності / Н. В. Володченкова, О. В. Хіврич // Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України : матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 20 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 30-31.