Паштет «Домашній» (Патент на корисну модель № 139503)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача розроблення рецептури паштету з високими структурно-механічними, функціональними, технологічними та органолептичними показниками. Паштет містить печінку, сало свиняче, цибулю ріпчасту пасеровану, моркву пасеровану, сіль кухонну, спеції. Згідно з корисної моделлю, як печінку містить печінку свинячу та печінку курячу, додатково містить свинину нежирну, суху сироватку молочну, воду питну. The utility model is based on the task of developing a recipe for pate with high structural and mechanical, functional, technological and organoleptic characteristics. The pate contains liver, lard, mashed onions, mashed carrots, salt, spices. According to the utility model, as the liver contains pork liver and chicken liver, additionally contains lean pork, dry whey, drinking water.

Опис

Ключові слова

кафедра технології молока і молочних продуктів, свинина, сироватка молочна, pork, serum dairy, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 139503 UA, МПК А23 L 13/60 (2019.01). Паштет «Домашній» / Кочубей-Литвиненко О. В., Чернюшок О. А., Москалюк О. Є., Смалько Л. М., Черненко А. В., Шевченко І. Ю. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 06199 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.

Зібрання