Гензель Павло Петрович

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено біографічні дані П. П. Гензеля та внесок вченого у розвиток фінансової науки. The biographical data P. Hensel and scientific contribution to the development of financial science are investigated.

Опис

Ключові слова

Гензель Павло Петрович, Henzel Pavlo, фінансова думка України, financial thought of Ukraine, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Юхименко, П. І. Гензель Павло Петрович / П. І. Юхименко, С. В. Бойко // Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / за ред. Т. І. Єфименко ; Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; ДННУ «Акад. фін. управління». — К., 2010. — Т. 1. — С. 147-150.