Хліб з підвищеною біологічною цінністю «Ріпачок» (Патент на корисну модель № 94932)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Хліб з підвищеною біологічною цінністю «Ріпачок» містить борошно, дріжджі, сіль, суху пшеничну клейковину. Згідно корисної моделі, в якості борошна використовують борошно суцільнозмеленого зерна пшениці, до якого додають борошно одержане з макухи ріпаку . Запропоноване співвідношення рецептурних компонентів дозволяє отримати хліб з підвищеною біологічною цінністю «Ріпачок», з високим вмістом харчових волокон та білку які стимулюють діяльність шлунково-кишкового тракту, покращують засвоюваність корисних для організму елементів, виводять з організму шкідливі продукти обміну речовин, радіонукліди, важкі метали. Bread with high biological value «Rіpachok» contains flour, easts,salt, dry wheat gluten. According to useful model the flour of whole milled wheat grain with rape cake meal addition were used as flour. Proposed ratio of recipe components have given possibility to obtain bread with high biological value «Rіpachok»and high content of edible fibers and proteins, which stimulate gastrointestinal tract, improve of useful substances assimilability, remove harmful metabolites, radio nuclides, heavy metals.

Опис

Ключові слова

борошно з насіння ріпаку, макуха, хліб, білок, клітковина, суцільнозмелене зерно пшениці, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, protein, bread, rape cakemeal, cake, cellulose, whole milled wheat grain

Бібліографічний опис

Патент 94932 UA, МПК A21D2/36(2006.01)A21D13/02(2006.01). Хліб з підвищеною біологічною цінністю «Ріпачок» / Михонік Л. А., Носенко Т. Т., Кот Т. О., Медвєдєв Д. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201405665 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23 2014.

Зібрання