Розробка нових видів сирів м’яких з базиліком та рукколою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За результатами проведеного дослідження розроблено нові види сиру м’якого з базиліком та рукколою з оригінальними органолептичними показниками. М’який сир з пряно-ароматичними інгредієнтами є корисним, біологічно повноцінними харчовим продуктом і буде користуватися підвищеним попитом у споживачів усіх вікових груп. According to the results of the research, new species have been developed soft cheese with basil and arugula with original organoleptic characteristics. Soft cheese with spicy aromatic ingredients is a useful, biologically complete food product and will be in high demand by consumers of all age groups.

Опис

Ключові слова

сир м’який, базилік, рукола, cheese is soft, basil, armula, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Кушіль, А. Розробка нових видів сирів м’яких з базиліком та рукколою / А. Кушіль, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 413.