Оподаткування страхувальників - юридичних осіб в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах розвитку фінансового ринку України та зростання конкуренції необхідність убезпечення діяльності господарюючих суб’єктів від різного роду ризиків набуває великого значення. With the development of Ukraine's financial market and increased competition need insurance business entities of various risks is of great importance.

Опис

Ключові слова

кафедра фінансів, оподаткування, страхування, insurance, taxation

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Оподаткування страхувальників - юридичних осіб в сучасних умовах / Л. В. Шірінян // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - К.: НУХТ, 2015. – С. 112-113.