Математика - мова науки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для спілкування і для висловлювання своїх думок людство створило блискучий засіб - живу розмовну мову і письмовий запис її. For communication and expression of his thoughts mankind has created a brilliant way - live spoken language and written record of it.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., математика, наука, математичні методи, mathematics, science, mathematical methods

Бібліографічний опис

Радзієвська, О. І. Математика - мова науки / О. І. Радзієвська // Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 25 – 26 червня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 226-227.