Кадрова стратегія в системі менеджменту підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наголошено на необхідності створення ефективної системи управління персоналом, яка повинна базуватись на економічних стимулах і соціальних гарантіях. Визначено місце кадрової стратегії у складі бізнес-стратегії компанії. Окреслено основні складові кадрової стратегії та наведено їх характеристику. Обґрунтовано роль інновацій в розвитку системи управління персоналом. The need to create an effective personnel management system, which should be based on economic incentives and social guarantees, was emphasized. The place of personnel strategy in the business strategy of the company is determined. The main components of the personnel strategy are outlined and their characteristics are given. The role of innovations in the development of personnel management system is substantiated.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, кадрова стратегія, менеджмент підприємства, система управління персоналом, бізнес-стратегія компанії, стратегічні напрямки, інноваційна кадрова система, personnel strategy, enterprise management, personnel management system, business strategy of the company, strategic directions, innovative personnel system

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Кадрова стратегія в системі менеджменту підприємства / Л. В. Страшинська, В. Ткаченко // Theoretical and practical foundations of science : abstracts of XIV International scientific and practical conference, December 20 – 22, 2021. – Rome, Italy, 2021. – Pp. 107–109