Трансфертне ціноутворення в холдингових компаніях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

трансфертне ціноутворення, холдингові компанії, кодекс України, transfer pricing, holding companies, code ukraine, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Осадча, Г. Г. Трансфертне ціноутворення в холдингових компаніях / Г. Г. Осадча // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2013 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2013. – Режим доступу : https://library.nuft.edu.ua/inform/2013_Pidvyshchennya_efektyvnosti_diyalnosti_pidpryyemstv.pdf