The microstructure of gerontologic food pastes

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Designed paste has a more balanced micronutritional composition compared with control samples. Found that in the control sample of pastes content of Ca and P is dramatically unbalanced - 1: 9.8 at recommended 2: 1. While increasing content of protein-mineral gerontologic enricher, the content of Ca is increasing and content of P is decreasing . Thus when you add 10% protein-mineral gerontologic enricherto paste recipes , you get almost perfect ratio ofCa: P = 1: 0.5. Also found that the addition of 5% protein-mineral gerontologic enricher(recipe №1)is not sustainable because it is not optimal for gerontologic products -the content of Ca isjust 174.1 mg per 100 g or 13.7% of the daily requirement. Розроблена паста має більш збалансований мікроелементний склад у порівнянні з контрольними зразками. Знайшов це у контрольній пробі паст вміст Са і Р різко незбалансований - 1:9,8 при рекомендованому 2:1. Поки Зростаючий вміст білково-мінерального геронтологічного збагачувача, вміст Са збільшується, а вміст Р зменшується. Таким чином, додавши 10% білково-мінеральних геронтологічних рецептів збагаченої пасти, ви отримуєте майже ідеальне співвідношення Ca:P = 1:0,5. Також встановлено, що додавання 5% білково-мінерального геронтологічного збагачувача не є стійкий, оскільки не є оптимальним для геронтологічних продуктів – вміст Са становить лише 174,1 мг на 100 г або 13,7 % добової потреби.

Опис

Ключові слова

gerodietic, meat products, supplements, геродиєтичні, м’ясні продукти, добавки, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Galenko, O. The microstructure of gerontologic food pastes / O. Galenko // New industries, digital economy, society - projections of the future II : 8th Annual Science Conference of Ruse University. – Silistra, Ruse, Razgrad, 2019. – P. 423.