Розроблення модуля звітності в системі анкетування НУХТ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, системний аналіз, функціональна схема, база даних, інформаційна система, інтерфейс, SQL, таблиці, форма, запит, звіт, анкетування, опитування

Бібліографічний опис

Слижко, А. В. Розроблення модуля звітності в системі анкетування НУХТ : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Антон Віталійович Слижко ; наук. керівник Тетяна Михайлівна Горлова. – Київ, 2022. – 93 с.