Економічна концепція інтелектуального капіталу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідженню сутності, структури інтелектуального капіталу та його впливу на діяльність підприємства приділяється значна увага як серед зарубіжних, так і вітчизняних науковців.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, економічна концепція, інтелектуальний капітал, экономическая концепция, интеллектуальный капитал, economic concept, intellectual capital

Бібліографічний опис

Євтушенко, О. В. Економічна концепція інтелектуального капіталу / О. В. Євтушенко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К. : НУХТ, 2015. – С. 286-287.