Аналіз діяльності SPA-індустрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядаються сучасні тенденції розвитку SPA-центрів при готельних підприємствах та удосконалення їх діяльності. Визначено актуальність SPA-послуг в XXI ст. Розглянуто особливості процесу надання SPA-послуг в залежності від територіального розташування готелів чи SPA-центрів. Наведено приклади використання SPA-технологій та виявлено, що певні тенденції можуть сприяти розширенню їх асортименту й підвищенню якості послуг в SPA-центрах при готелях.The article considers the current trends in the development of SPA-centers at hotel enterprises and the improvement of their activities. The relevance of SPA-services in the XXI century is determined. The peculiarities of the process of providing SPA-services depending on the territorial location of hotels or SPA-centers are considered. Examples of the use of SPA-technologies are given and it is revealed that certain tendencies can promote expansion of their range and increase of quality of services in SPA-centers at hotels.

Опис

Ключові слова

SPA-послуги, готельні підприємства, SPA-центри, SPA-services, hotel enterprises, SPA-centers, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Стукальська, Н. М. Аналіз діяльності SPA-індустрії / Н. М. Стукальська, А. А. Кудлай, Т. П. Калініченко // Научный взгляд в будущее. – Вып. 2 (2). – Т. 8. – Одесса : Куприенко СВ, 2016. – 94 с.

Зібрання