Кореляційно-регресійний аналіз чинників зростання рівня реальної зарплати у 1996 – 2004 рр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається кореляційно-регресіонний аналіз факторів збільшення рівня реальної зарплати у 1996-2004 рр. The author of the article studies factors of increasing the real labour payment level with 1996-2004 applying the method of correlation regression analysis.

Опис

Ключові слова

реальна зарплата, продуктивність праці, кореляційно-регресійний аналіз, мінімальна зарплата, номінальна зарплата, real wages, labor productivity, correlation and regression analysis, the minimum wage, nominal wages, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Листопад, В. В. Кореляційно-регресійний аналіз чинників зростання рівня реальної зарплати у 1996 – 2004 рр. / В. В. Листопад // Тенденції та перспективи зростання заробітної плати у контексті євро інтеграції України : науково – практичний збірник. Спецвипуск за матеріалами конференції, науково-практична конференція 21 квітня 2005 р. – 2005. - С. 71-74.