Програма переддипломної практики студентів ІV курсу напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія денної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Программа преддипломной практики студентов ІV курса направления 6.051701 Пищевые технологии и инженерия дневной формы обучения Програма переддипломної практики студентів ІV курсу напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія денної форми навчання Program externship students IV course direction 6.051701 Food Technology and Engineering full-time education
Петруша, О. О.

Опис

Ключові слова

переддипломна практика, підприємство, продукція, зберігання сировини, predegree practice, enterprise, production, storage of raw materials, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Усатюк, С. І. Програма переддипломної практики студентів IV курсу напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" : для студентів денної форми навчання / С. І. Усатюк, О. О. Петруша, В. М. Сидор. – К. : НУХТ, 2012. – 13 с.