Використання програмного пакета MathCAD, для проведення лабораторних робіт з курсу «Вища математика»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено алгоритм використання програмного пакету MathCAD, для проведення лабораторних робіт з курсу «Вища математика». The algorithm of using the software package MathCAD for conducting laboratory work on the course "Higher Mathematics" is given.

Опис

Ключові слова

вища математика, програмний пакет, higher mathematics, software package, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Гузенко, С. В. Використання програмного пакета MathCAD, для проведення лабораторних робіт з курсу «Вища математика» / С. В. Гузенко // Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – 2018. - С. 59.