Економічне обґрунтування заходів щодо оновлення основних засобів підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, основні засоби, фондовіддача, знос, амортизація, оборотні активи, трудові ресурси, рентабельність, економічні ресурси

Бібліографічний опис

Пономарьова, М. І. Економічне обґрунтування заходів щодо оновлення основних засобів підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Пономарьова Марія Іванівна ; наук. керівник Володимир Володимирович Рябенко. – Київ, 2023. – 133 с.