Комплексне очищення природної води від бактеріальних забруднювачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що знезаражувальна дія на небезпечні патогенні мікроорганізми у воді прискорюється в кавітаційній зоні оброблення під дією іонів срібла з відносно невеликими концентраціями. Для поліпшення органолептичних показників очищеної води запропоновано її доочищення з використанням мембранних фільтрувальних елементів на основі оксиду алюмінію.
It has been established that the disinfecting effect on dangerous pathogenic microorganisms in water is accelerated in the cavitation treatment zone under the influence of silver ions with relatively low concentrations. To improve the organoleptic characteristics of purified water, it is proposed to treat it with the use of membrane filter elements based on aluminum oxide.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, очищення природної води, бактеріальне забруднення, технології водопідготовки, department of foodstuff expertise, purification of natural water, bacterial contamination, water treatment technologies

Бібліографічний опис

Литвиненко, О. А. Комплексне очищення природної води від бактеріальних забруднювачів / О. А. Литвиненко, Б. С. Пащенко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, , 19-20 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 109-111