Digital маркетинг як ефективний механізм стимулювання збуту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено функції Digital-маркетингу як ефективного механізму стимулювання збуту з урахуванням сучасних тенденцій ринку та вимог до сучасного підприємства. Досліджено випадки та найбільш актуальні методики впровадження Digital маркетингу щодо діяльності фірм, його переваги над традиційними маркетинговими методами просування. The functions of digital marketing as an effective sales promotion mechanism are defined, taking into account modern market trends and requirements for a modern enterprise. Cases and the most relevant methods of implementation of Digital marketing in relation to the activities of companies, its advantages over traditional marketing methods of promotion have been studied.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, маркетинг, digital-маркетинг, стимулювання збуту, просування, marketing, digital marketing, sales promotion, promotion

Бібліографічний опис

Попович, В. М. Digital маркетинг як ефективний механізм стимулювання збуту / В. М. Попович, Н. П. Скригун // Innovations and prospects of world science : proceedings of the 6th International scientific and practical conference, February 2-4, 2022. – Perfect Publishing. Vancouver, Canada, 2022. – Pp. 984-986