Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами: автоматизація процесів управління технологічними процесами та комплексами, ієрархічні системи управління та інформаційні системи управління у виробництві та освіті. Видання містить програму і матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно-технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам вищих закладів освіти та всім, хто пов’язаний з харчовою промисловістю та автоматизацією. The conference materials contain reports in the following areas: automation of process control processes and complexes, hierarchical control systems and management information systems in production and education. The publication contains the program and materials of the International Scientific and Technical Conference. Proceedings of the conference will be useful to scientists and engineers, manufacturers, potential investors, students of higher education and all those involved in the food industry and automation.

Опис

Ключові слова

автоматизація процесів управління, ієрархічні системи управління, інформаційні системи управління, автоматизоване управління, інтелектуальні системи керування, intelligent control systems, control process automation, hierarchical control systems, control information systems, automated control

Бібліографічний опис

Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2020 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Національний університет біоресурсів і природокористування України ; Szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w Warszawie. – Київ : НУХТ, 2020. – 316 с.

Зібрання