Дослідження соціокультурного середовища підприємств громадського харчування Литви

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття розкриває мистецтво поточної роботи при дослідженні макро-маркетингового середовища, тобто, розвиток складових соціо-культурного середовища підприємств громадського харчування при визначенні сновних факторів впливу. Запропоновано два варіанти моделі розвитку бізнесу харчування Литви. Порівняння виконується на основі двох стратегічних інструментів планування, а саме: комплекс 7Р маркетингу, піраміда CSR і SWOT-аналіз.

Опис

Ключові слова

макро-маркетингове середовище, соціальне оточення, культурне середовище, комплекс 7Р маркетингу, корпоративна соціальна відповідальність, SWOT-аналіз, сектор громадського харчування, Литва

Бібліографічний опис

Грюндей, Д. Дослідження соціокультурного середовища підприємств громадського харчування Литви / Д. Грюндей // Наукові праці НУХТ. – 2011. – № 39. – С. 162–171.

Зібрання