Вплив температури активації шунгіту на ефект очищення соку столового буряку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Авторами встановлено, що ефект очищення соку столового буряка від пектинових речовин шунгітом, термоактивованим при температурі 90…100ºС та 100…120ºС досягає 40%. При очищенні бурякового соку не термоактивованим шунгітом ефект очищення несуттєвий і становить порядка 4%. The authors found that the effect of red beet juice purification of pectin shungite, termoaktivovannym at 90 ... 100 º C and 100 ... 120 º C up to 40%. When cleaning the beet juice is not termoaktivovannym shungite cleaning effect is not significant and is of the order of 4%.

Опис

Ключові слова

адсорбція, шунгіт, температура активації, сік столового буряка, adsorption, shungite, temperature activation, table beet juice, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Шейко, Т. В. Вплив температури активації шунгіту на ефект очищення соку столового буряку / Т. В. Шейко, Л. М. Мельник // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного бізнесу та торгівлі : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 20 березня 2011р. : тези доповідей. - ХДУХТ. - 2011. – С. 341.