Інноваційні технології соусів з біологічноактивними компонентами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Теоретичні та практичні аспекти створення соусів з біологічно активними компонентами як продукту функціонального призначення. Наведено наукове обґрунтування і розроблення соусів з біологічно активними компонентами. Та розрахована соціально-економічна ефективність та конкуренто придатність соусів. Theoretical and practical aspects of sauces with biologically active ingredients as the product functionality. An academic study and development sauces with biologically active components. And calculated socio-economic efficiency and competitiveness suitability sauces

Опис

Ключові слова

органолептика, соус, добавки, sauce, supplements, оrganoleptic, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Перспективные тренды развития науки: техника и технологии. В 2 книгах. Кн. 1. : монография / [авт. кол. : И. Я. Львович, В. А. Некрасов, А. П. Преображенский и др.]. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2016 – 197 с.

Зібрання