Січений напівфабрикат на основі рибного фаршу (Патент на корисну модель № 94558)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості, а саме до виробництва напівфабрикатів. В основу корисної моделі поставлена задача створити січений напівфабрикат на основі рибного фаршу, який за органолептичними, технологічними і економічними показниками, буде привабливим для споживача. The utility model belongs to the food industry, namely to the production of semi-finished products. The utility model is based on the task of creating a chopped semi-finished product based on minced fish, which in terms of organoleptic, technological and economic indicators, will be attractive to consumers.

Опис

Ключові слова

рибний фарш, гель рибний, січений напівфабрикат, minced fish, fish gel, chopped semi-finished product, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 94558 UA, МПК А23L 1/325 (2006.01). Січений напівфабрикат на основі рибного фаршу / Пасічний В. М., Возна В. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 2014 03184 ; заявл. 28.03.2014 ; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22 2014.

Зібрання